» » موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد ارس

موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد ارس

منطقه آزاد ارس در شمال‌غرب ايران در نقطه صفر مرزي در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربايجان و جمهوري خودمختار نخجوان استقرار يافته است. بر اساس مصوبه هیات وزیران در تاریخ 1384/4/7 به شماره 20708/ت530820 محدوده منطقه آزاد ارس شامل 9700 هکتار از اراضی منطقه می‌شد که براساس مصوبه جدید این هیات محترم در 1387/9/14 , محدوده این منطقه به 51 هزار هکتار شامل بخش‌هايي از 2 شهرستان جلفا و كليبر افزایش یافت. این محدوده ابلاغی در بخش متصل، محدوده اصلی را از 9700 هکتار به 20500 هکتار افزایش داده است و در 3 بخش منفصل نیز قسمتی از شهرستان كليبر به وسعت 24 هزار هكتار (موسوم به قلي بيگ لو) و اراضي اطراف سد خدآفرين به وسعت 6100 هكتار و محدوده گمرك نوردوز ( مرز ایران با ارمنستان) به وسعت 240 هكتار جمعاً به وسعت 51000 هكتار كل محدوده منطقه آزاد ارس را تشكيل مي‌دهد.

موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد ارس

موقعيت جغرافيايي، حدود و وسعت شهرستان جلفا شهرستان جلفا در شمال‌غربي استان آذربايجان‌شرقي، بين 45 درجه و 17 دقيقه تا 46 درجه و 31 دقيقه طول شرقي و بين 38 درجه و 39 دقيقه تا 39 درجه و 2 دقيقه عرض شمالي به‌صورت نوار باريكي در مرز شمالي استان واقع شده است و از شمال به رودخانه ارس و جمهوري‌هاي نخجوان و ارمنستان و آذربایجان منتهی می شود. وسعت این شهرستان 1670/31 كيلومتر مربع می‌باشد که شهرستان كليبر حدود شرقي و شهرستان‌هاي مرند و اهر نيز همسايه‌گان جنوبي این شهرستان محسوب مي‌شوند. به‌طور متوسط عرض اين شهرستان 17 كيلومتر، و طول آن 100 كيلومتر است. شهر جلفا مركز اين شهرستان در 135 كيلومتري شمال‌غرب تبريز و 65 كيلومتري شمال شهر مرند قرار دارد. از نظر وسعت جلفا از شهرستان‌هاي كوچك استان به شمار مي‌رود و با 1670/31 كيلومتر مربع وسعت تنها 3/4 از كل مساحت استان را در پوشش خود دارد كه از ايـن نظر در رده دوازدهم قرار است. بخش مركزي شهرستان جلفا، دهستان‌هاي شجاع و ارسي را دربر مي‌گيرد. شهر جلفا در محدودة جغرافيائي دهستان شجاع و شهر هادي‌شهر در محدودة جغرافيائي دهستان ارسي واقع شده‌اند. از نظر تقسيمات سياسي شهرستان جلفا داراي دو بخش با نام‌هاي بخش مركزي و بخش سيه‌رود و 5 دهستان با نام‌هاي ديزمار غربي، نوجه مهر، ارسي، داران، شجاع مي‌باشد. براساس آمار سال 1383 تعداد آبادي‌هاي داراي سكنه شهرستان جلفا 73219 آبادي مي‌باشد.