» » معرفی شرکت پالایش نفت نسیم ارس

معرفی شرکت پالایش نفت نسیم ارس

این مجموعه درسال 1384 با نام شرکت آغری تجارت ارس تحت شماره ثبتی 15 درمنطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس با موضوع فعالیت پالایشگاه نفت و میعانات گازی تاسیس شده است.

در سال 88 زمینی به مسـاحت 10 هکـتار (یکصد هزار متر مربع) در سایت صنایع سنگین منطقه آزاد تجاری ، صنعتی ارس به این شرکت اختصاص یافت و مدیــران شرکت پس از تحویل گرفتــن زمین اقدام به تسطیح اولیه و حصارکشی نمودند.

در سال 1389 بنا بر صلاحدید مدیران جدید مجموعه نام شرکت به پالایش نفت نسیم ارس تغییر کرد و کار احداث پالایشگاه به شرح ذیل وارد مرحله جدیدی شد:

1- قرارداد طراحی پایه واحدبا شرکت دانش فرایند نفت با موضوع پالایشگاه میعانات گازی و باظرفیت 12000 بشکه در روز منعقدگردید.

2- قرارداد طراحی مخازن (3 مخزن به ظرفیت هر کدام6000 تن جهت دپوی خوراک و 9 مخــزن به ظرفیت هر کدام 2000 تن جهت دپوی محصــولات ) با شرکت آذرانرژی تبریز منعقد گردید.

3- عملیات خاکبرداری و تسطیح زمین طبق نقشه جانمایی اولیه ارائه شده ازجانب شرکت پیمانکار، توسط شــرکت روان کاران خوی در مدت 12 ماه اجرا شد.

4- احداث ساختمان اداری با زیربنای 250 متر مربع جهت امور دفتری آغاز و پس از 8 ماه به پایان رسید.

5- عملیات اجرای فونداسیون مخازن توسط شرکت روان کاران خوی در مدت 5 ماه بطور کامل (زیرسازی، اجرای بتون مسلح، کمپکت و آسفالت ریزی) اجرا و به پایان رسید.

6- قرارداد ساخت مخازن پس از تهیه نقشه های فنی با شرکت آذر مخزن نوین ارس منعقد و شرکت پیمانکار پس از تجهیز کارگاه شروع به ساخت مخازن طبق استانداردهای ارائه شده در نقشه ها نمود، که از پیشرفت 80 درصدی برخوردار است.

7- در مرداد ماه سال 92 مقدار 3 هکتار دیگر به زمین پالایشگاه از جانب منطقه آزاد ارس الحاق گردید و در مجموع مساحت زمین شرکت 13 هکتار شد.

8-طراحی تفصیلی این پالایشگاه در حال انجام بوده و ساخت واحدهای اصلی پالایشگاه نیز آغاز شده است. امید است با لطف و یاری خداوند متعال و همکاری مسئولان، بتوانیم فاز اول این مجمـوعه را که اولین پالایشگاه میعانات گازی بخـش خصـوصی شمالغرب کشور با ظرفیت 12000 بشکه در روز و با تکنولوژی نوین که محصولات خروجی آن طبق استانداردهای روز اروپا است را در 22 بهمن سال 1394 به مرحله بهره برداری برسانیم.