قبل
بعدی

ما چه ارزشهایی را خلق خواهیم کرد ؟

پالایش میعانات گازی با ظرفیت ۱۲۰۰۰ بشکه در روز با تکنولوژی نوین و طبق استاندارهای جهانی

خط مشی شرکت

شرکت پالایش نفت نسیم ارس (سهامی خاص) به عنوان یکی از تولید کنندگان فرآورده های نفتی بخش خصوصی کشور کار خود را آغاز نموده و بـا استعانت از خداوند متعال و تکیه بـــر مدیران خود در صدد است سیستم های مدیریت (کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای) را بر اســاس آخرین ویرایش های ISO-9001 , ISO-14001 , ISO/TS-29001 ، به منظور تحـــقق اهداف شرکت مستقر و به صورت یک پارچه اقدام نماید.

کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از فرآیندها و ارتقاء کیفیت فرآورده ها
اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره وری
بهینه سـازی و اصلاح فرآیندها با استــفاده از فناوری های جدید
حذف یا کاهش ریسک ها و مخاطرات ایمنی و بهداشت حرفه ای
مدیریت و توسعه منابع انسانی
بهبود مستمر اثربخشی فرآیندها

واحدهای شرکت

واحد تفکیک میعانات گازی

CDU

واحد تصفیه هیدروژنی گازوئیل

GHT

واحد تصفیه هیدروژنی نفتا

NHT

واحد تولید بنزین

محصولات تولیدی شرکت